Kurier Galicyjski gościmy na stronie Duszki.pl od dnia 2007.10.01.Przedruki artykułów publikowanych w Kurierze Galicyjskim od 2007.10.01.

Przedruki materiałów i pliki pdf otrzymane za zgodą redaktora naczelnego Marcina Romera.
Materiały przekazane za pośrednictwem redaktora naczelnego oraz byłej redaktor Ireny Kuleszy z domu Masalskiej (Duszyczki Irenki).
Kontakt do redaktor Ireny Kuleszy: miriamg@wp.pl Dziękujemy!!! :-)

Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
W przypadku materiałów Kuriera prosimy zgłaszać się do redaktora naczelnego Marcina Romera.
Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl


Kurier Galicyjski gościmy na stronie Duszki.pl

Od wydania Kuriera Galicyjskiego numer 13 (65) z dnia 2008.07.16 zgodnie z umową między:
redaktorem naczelnym Marcinem Romerem a Koordynatorem Kolonii Duszków (i administratorem strony) Duszkiem Zbyszkiem,
publikowane są na stronie Duszków (www.duszki.pl) pełne wydania gazety w postaci pliku pdf i strony html.
Kontakt z Duszkiem Zbyszkiem: zjk7@wp.pl


wspolpraca

Wróć do strony głównej