Nowy Kurier Galicyjski

Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie

http://www.kuriergalicyjski.com/

Ostatni numer

2023.11.30-2023.12.18
Pełne wydanie - Kurier Galicyjski numer 22 (434) z dnia 2023.11.30-2023.12.18
Zapraszamy do pobrania: pobierz pdf
Wersja html: zobacz stronę html
101
2012.10.31
Pełne wydanie - Polak Mały numer 3-4 (3-4) z dnia 2012.10.31:
Zapraszamy do pobrania: pobierz pdf
Wersja html: zobacz stronę html
101

"Kurier Galicyjski" – to niezależne pismo Polaków na Ukrainie.

Pismo ma status gazety ogólnoukraińskiej
z prawem dystrybucji także poza granicami Ukrainy.

Pismo posiada dwie redakcje – lwowską i stanisławowską
oraz korespondentów w różnych miastach Ukrainy.

Jest dostępne w kioskach, w prenumeracie pocztowej oraz prenumeracie redakcyjnej.
Istnieje możliwość zaprenumerowania gazety w Polsce i innych krajach.
Prenumeratę można także zamawiać za pośrednictwem redakcji.
Zamawianie prenumeraty:kuriergalicyjski@wp.pl

Tematyka pisma
jest głównie społeczno-kulturalna.
Pismo zamieszcza informacje o dzisiejszym życiu Polaków na Ukrainie.
Ukazują sie też materiały historyczne.
Informuje o wszystkich aktualnych wydarzeniach ważnych dla obu państw i narodów.
Nie pomija ważnego elementu polskiego życia narodowego na Ukrainie,
jakim są sprawy Kościoła Rzymsko-Katolickiego w tym kraju.

Nakład pisma  przekroczył 6 tys. egzemplarzy.
Redaktor naczelny:
Mirosław Rowicki (Marcin Romer).

Kontakt do redakcji: kuriergalicyjski@wp.pl
Portal internetowy i e-wydanie Kuriera Galicyjskiego - w przygotowaniu.


W artykule wstępnym wydrukowanym w pierwszym numerze „Kuriera Galicyjskiego”, który ukazał się 15 sierpnia 2007 roku redaktor naczelny Marcin Romer napisał:

„Jesteśmy pismem w pełni niezależnym. Choć zrzeszamy ludzi o różnych poglądach i przynależności organizacyjnej, programowo nie jesteśmy i nie chcemy być organem żadnej organizacji.

Taka jest formuła wolnej prasy i zasady tej chcemy dotrzymać.

Jesteśmy natomiast otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami, organizacjami i innymi zrzeszeniami polskimi i nie tylko polskimi, choć te pierwsze mają dla nas, ze zrozumiałych względów, znaczenie pierwszoplanowe. Zawsze chętnie będziemy przedstawiać ich dokonania i problemy.

Chcemy przy tym współpracować ze wszystkimi, którym drogie jest słowo polskie i polska kultura. Niezależnie od ich przynależności organizacyjnej, narodowości, wyznania.

Szanujemy i chcemy przedstawiać na łamach naszego pisma kulturę, dokonania narodów i środowisk, żyjących razem z nami na tej ziemi.

Czerpiemy ducha z tej „jagiellońskiej mozaiki”, tak jak czynili to przodkowie nasi w dawnej Rzeczpospolitej. Dlatego też będziemy wspierać oparte na prawdzie porozumienie pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. Uważamy, że jest ono racją stanu Polski i Ukrainy. Tak, jak racją stanu jest wspólna europejska droga. Łamy naszego pisma sę otwarte dla wszystkich.

Zapraszamy do współpracy i życzymy miłej lektury.”


Wersja testowa: Kurier Galicyjski
http://www.duszki.pl/kuriergalicyjski
Zapraszamy - zobacz i prześlij swoje sugestie
cms
1. Kliknij w obrazek, żeby powiększyć
2. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć "na żywo" :-)


Wróć do strony głównej